Bazén Kaplice

Výchozím bodem návrhu byla důkladná analýza provozů již existujících zařízení tohoto typu a jejich optimalizace ve snaze nabídnout co nejširší škálu aktivit spojených v první řadě s vodou, ale také se zdravím a odpočinkem jako takovým. Vytvořili jsme schéma vztahù jednotlivých provozù a následně plošných nároků funkcí pro daný typ zařízení. Faktory, které nás vedly k navrženému řešení byly důsledná analýza místa určeného pro stavbu bazénu, jeho přednosti a případné možné nedostatky, zmíněné provozní schéma, snaha o vysokou atraktivnost stavby a tím vysoký stupeň navštěvovanosti a následné komerční zhodnocení, snaha o minimalizace provozních a energetických nákladù a tím maximální snížení ekologického zatížení, minimalizace vlivu celoročního užívání bazénu na kolem stojící objekty školy (hluk) a v neposlední řadě záměr navrhnout stavbu, která by se stala symbolem Kaplice, stavbu, která by mohla nabídnout něco víc než jen bazén...

Rok realizace
2007
Umístění
Kaplice
Klient
město Kaplice
Rozsah činosti
veřejná architektonická soutěž

Podobné reference

Vinařství Tracht Strachotín
2020

hokejová hala Moutnice
2020

NÚKIB Brno
2019

kulturní prostor Střelnice
2017

Bussines Center BBC VI Bratislava
2017

Biocentrum a Globcentrum Kampus Albertov
2016

Multifunkční objekt Ryde Rocks!
2016

Pavilon dětské léčebny se speleoterapií Ostrov
2015

Smuteční síň Planá
2013

Sportovní hala České Budějovice
2012

Onkologické centrum FN Plzeň
2012

Multifunkční objekt Thermal Pasohlávky
2009

Moravian Science Centrum VIDA!
2010

Wellness hotel Vista
2009

dřevozpracující závod LESS & TIMBER
2009

Obchodní centrum Fórum Poprad
2008