Sportovní hala České Budějovice

Daný pozemek má minimální nebo téměř žádné vazby na okolí. Centrum města je za soutokem řek, vizuální kontakt chybí. Parcela je vložena volně do prostoru nábřežního parku. Jediná jasná vazba je dopravní napojení pozemku stávajícím kruhovým objezdem a plocha rezervovaná pro parkovací dům v předprostoru haly, dá se tedy předpokládat vysoké užívání automobilové dopravy. Navrhovaný objem tvoří organický solitér plující v moři stromů podél řeky. Servisní provozy tvoří jednoduchou jasně definovanou desku (podnož) na které je hlavní objem položen. Předprostor objektu tvoří velkorysá veřejná plocha vymezená dominantní sportovní halou a objekty parkovacího domu a tréninkové haly. Tento prostor se jasně vyčleňuje z okolních zelených ploch a přináší pocit městsky organizovaného prostoru – shromažďovací prostor hlavního vstupu do haly.

Rok realizace
2012
Umístění
České Budějovice
Rozsah činosti
veřejná architektonická soutěž
Spolupráce
M.Starý, P.Peřinová

Podobné reference

Vinařství Tracht Strachotín
2020

hokejová hala Moutnice
2020

NÚKIB Brno
2019

kulturní prostor Střelnice
2017

Bussines Center BBC VI Bratislava
2017

Biocentrum a Globcentrum Kampus Albertov
2016

Multifunkční objekt Ryde Rocks!
2016

Pavilon dětské léčebny se speleoterapií Ostrov
2015

Smuteční síň Planá
2013

Onkologické centrum FN Plzeň
2012

Multifunkční objekt Thermal Pasohlávky
2009

Moravian Science Centrum VIDA!
2010

Wellness hotel Vista
2009

dřevozpracující závod LESS & TIMBER
2009

Obchodní centrum Fórum Poprad
2008

Bazén Kaplice
2007