Obytný soubor Řečkovice

Čtyři RD s přibližně podobně velkými zahradami - bylo navrženo řešení jednoho dvojdomu při ulici K Západi jako urbanistického prvku vymezujícího uliční prostor (a navazujícího na stávající typ zástavby) a soukromou část pozemků a druhého dvojdomu s nově navrženou komunikací. Všechny domy jsou osazeny na SV hranu svých pozemků tak, aby co největší plocha zahrady orientovaná na JZ poskytovala soukromí svým obyvatelům a maximalizovala možnost celoročního využívání pro volnočasové aktivity. Stavby jsou navrženy s respektem vůči kontextu čtvrti a místa.

Rok realizace
2015 - 2017
Umístění
Brno - Řečkovice
Klient
soukromá osoba
Rozsah činosti
architektonická studie - realizace

Podobné reference

Domy na vinici Němčičky
2018-2022

soubor rodinných domů Moravské Knínice
2017

rekonstrukce rodinného domu Kuřim
2017

rodinný dům House of the Rising Sun
2010 - 2017

rodinný dům Čtyřlístek
2016 - 2017

dům Na Podlesí
2016

rodinný dům Medlánky
2009 - 2013