Nová Zbrojovka Brno

Tvoříme městský prostor úzce spjatý s lidskou přítomností. Město nelze dělit na funkční zóny, plošné funkční dělení vede k horizontálnímu zónování města a tedy k vylidňování částí města v závislosti na denní době. Vertikální zónování není možné použít ve všech případech, protože některé aktivity není vhodné sdružovat. Proto pouze kombinace obou zaručuje, že prolnutím městských funkcí může vzniknout živé město nabízející svým obyvatelům a uživatelům nepřeberné množství příležitostí k práci i zábavě, k rozvoji tělesného i duševního zdraví, rodinných, přátelských i pracovních vztahů, prostor podporující lidskou interakci, imaginaci a kreativitu. Protože skutečné město je organismus žijící 24 hodin každého dne. Jediná skutečně fungující stavební jednotka města je blok. Bloky zástavby vymezují městské prostory – ulice, třídy, náměstí, parky, promenády, nábřeží. Tyto prostory k sobě řadíme tak, aby vznikaly příjemné, přehledné, bezpečné a orientované prostory překvapivých vztahů a adekvátního měřítka podpořené a zvýrazněné nárožími, pohledovými osami, ukončením ulic a orientovanými výhledy na dominanty a orientační body v území.

Rok realizace
2019
Umístění
Brno
Klient
CPI PropertyGroup
Rozsah činosti
architektonická studie

Podobné reference

Nová Tepna Náchod
2020

Holandská čtvrť Olomouc
2013